ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ ΝΕΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΣ

  Απαραίτητα Προσόντα Κάτοχος πτυχίου Νομικής Σχολής. Γνώση νομοθετικού πλαισίου και διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών. Οργανωτική ικανότητα και δυνατότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων. Άριστη γνώση MS OFFICE. Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα. Άριστη γνώση αγγλικών.   Απολαβές & Παροχές Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. Άριστες συνθήκες εργασίας. Δυνατότητα εξέλιξης.......

Mε πλήρη επιτυχία και σε συνθήκες απόλυτης ασφάλειας ολοκληρώθηκε το έργο που ανέλαβε η KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε. με αντικείμενο την προμήθεια έτοιμων γευμάτων σε ευπαθείς ομάδες των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής λόγω πανδημίας COVID-19, σε συνέχεια συμμετοχής σε Δημόσιο Διαγωνισμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι......

Στην ολοκλήρωση ενός σημαντικού έργου του επενδυτικού της πλάνου προχώρησε η  KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε. ολοκληρώνοντας τον ανασχεδιασμό και τη μετεγκατάσταση των γραφείων διοίκησης της εταιρείας. Το έργο εντάχθηκε στον σχεδιασμό για την αναβάθμιση των υποδομών της εταιρείας σε συνέχεια της μακράς πορείας επιτυχημένης διαδρομής......

Στη δημιουργία αλυσίδας εστιατορίων – καφέ προχωρά η KORINTHIAN PALACE CATERING Α.Ε., αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι η αναπτυξιακή της στρατηγική αποτυπώνεται στην ολοένα ανοδική πορεία της. Λειτουργώντας με ένα επιχειρηματικό πλάνο που την έχει εδραιώσει ως ηγέτιδα επιχείρηση στα αντικείμενα της δραστηριότητάς της,......