Νέα θέση εργασίας: Δικηγόρος Τμήματος Διαγωνισμών

04/01/2023

 

 

H εταιρεία “KORINTHIAN PALACE CATERING A.E.” αναζητά προσωπικό για την κάλυψη θέσεων στην ειδικότητα:Δικηγόρος Τμήματος Διαγωνισμών & Συμβάσεων

Αρμοδιότητες

 •  Αναζήτηση προκηρύξεων δημόσιων διαγωνισμών
 • Έκδοση εγγυητικών επιστολών
 • Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών
 • Παρακολούθηση της πορείας διαγωνισμών
 • Προετοιμασία φακέλων δικαιολογητικών για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, καθώς και διεκπεραίωση ηλεκτρονικών διαγωνισμών

 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Νομικής Σχολής.
 •  Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού της πλατφόρμας διαχείρισης του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

 

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

 • Ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα, ομαδικότητα, ευγένεια
 • Ανεπτυγμένες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα τήρησης αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων και απόδοσης υπό πίεση
 • Ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας και ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος
 • Ανεπτυγμένη παρατηρητικότητα και εστίαση στην λεπτομέρεια
 • Σχετική Προϋπηρεσία θα θεωρηθεί προσόν

 

Απολαβές & Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
 • Άριστες συνθήκες εργασίας.
 • Δυνατότητα εξέλιξης.
 • Άριστο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον.

 

 

Οδηγίες Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο email hr@korinthianpalace.gr.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 27410-32700 (Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-17:00)

 

Περισσότερα Νέα και Ανακοινώσεις από την εταιρεία μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ

 ×

 

Γεια σας!

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω WhatsApp για τις υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν!

× Επικοινωνήστε μαζί μας απευθείας @WhatsApp!