ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στην KORINTHIAN PALACE CATERING πιστεύουμε ότι το εργασιακό περιβάλλον πρέπει να θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες και ενθαρρύνοντας την εξέλιξη των εργαζομένων κάτω από συνθήκες ασφάλειας και οργάνωσης.

Η εκπαίδευση των ανθρώπων μας σε διαδικασίες που σχετίζονται με την Υγιεινή και την Ασφάλεια στους χώρους εργασίας υπερβαίνει το πλαίσιο των τυπικών μας υποχρεώσεων και είναι συνεχής και ουσιαστική. Μέσα από την εξέλιξη των εργαζομένων ευελπιστούμε στη συνεισφορά της επιχείρησής μας στη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης του τόπου μας, στην Κορινθία, αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές που δραστηριοποιούμαστε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων της επιχείρησής μας είναι γυναίκες, τόσο στην παραγωγική διαδικασία, όσο και σε θέσεις ευθύνης.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η λειτουργία και η δραστηριότητα της KORINTHIAN PALACE CATERING συμβαδίζει με τις αξίες και την έννοια του «εταιρικού πολίτη». Έτσι, επιδιώκουμε την πρόληψη και τη συμβολή μας στην επίλυση προβλημάτων που αφορούν τον τόπο μας, στην Κόρινθο και την ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας. Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε πάντα στη διάθεση των φορέων και των εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας για συνεισφέρουμε θετικά σε κάθε κοινό σκοπό.

 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Η KORINTHIAN PALACE CATERING συνεργάζεται με δεκάδες τοπικούς παραγωγούς και προμηθευτές προκειμένου να ενισχύσει την τοπική οικονομία και να ενδυναμώσει την τοπική κοινωνία.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

> δείτε εδώ το συνοδευτικό αρχείο
  • Αγάπης Χάρισμα

    Κοινωφελές πρόγραμμα από την KORINTHIAN PALACE CATERING για την ενίσχυση των συνανθρώπων μας.

  • Ευχαριστήριες Επιστολές

    Mία υπενθύμιση της δύναμης που έχει η αγάπη αλλά και της δυνατότητας που έχουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις να κάνουν τον κόσμο καλύτερο.

×

 

Γεια σας!

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω WhatsApp για τις υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν!

× Επικοινωνήστε μαζί μας απευθείας @WhatsApp!