ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων συνιστά αναπόσπαστο μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων λειτουργίας της Ιστοσελίδας, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση κάνοντας κλικ εδώ. Υπεύθυνη για τα προσωπικά δεδομένα που μας γνωστοποιείτε είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “KORINTHIAN PALACE CATERING “, που εδρεύει στο Σολομό  ν. Κορινθίας, ΤΚ 20131, Ελλάδα, τηλ. +30 27410 32700, φαξ +30 27410 32703. Η KORINTHIAN PALACE CATERING είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Η KORINTHIAN PALACE CATERING ενδέχεται να συλλέγει προσωπικές σας πληροφορίες από διάφορες πηγές, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Ενδεικτικά, μπορεί να συλλέγουμε προσωπικές σας πληροφορίες όταν (α) τις προσφέρετε σε οποιονδήποτε από τους χώρους λειτουργίας μας, (β) όταν εγγράφεστε στην λίστα παραληπτών ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην Ιστοσελίδα μας ή (γ) προβαίνετε στην υποβολή φόρμας επικοινωνίας (γενικού περιεχομένου, ή ειδικού για την διοργάνωση εκδήλωσης). Εκτιμούμε και σεβόμαστε την ιδιωτική σας ζωή κατά το μέγιστο δυνατό και αναγκαίο βαθμό για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας και την καλή χρήση της από εσάς. Σας βεβαιώνουμε ότι οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία μας παρέχετε παραμένει αυστηρά εμπιστευτική.

 

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Δεν συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός αν εσείς επιθυμείτε να μας τα παρέχετε. Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε στη λίστα παραληπτών της αλληλογραφίας στην Ιστοσελίδα μας μπορεί να σας ζητηθεί η παροχή ορισμένων πληροφοριών, όπως στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου), ηλικία και ημερομηνία γέννησης, φύλο, όνομα χρήστη.

Σε περίπτωση υποβολής φόρμας επικοινωνίας για την διοργάνωση εκδήλωσης δύναται να χρειασθούμε, επιπλέον, στοιχεία όπως τηλέφωνο επικοινωνίας, καθώς και στοιχεία που αφορούν την εκδήλωσή σας όπως αριθμό περευρισκόμενων,  ημερομηνία, είδος εκδήλωσης (γάμος, βάπτιση, εταιρική εκδήλωση, ιδιωτική εκδήλωση, άλλο)

Αν δεν επιθυμείτε να συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με εσάς, παρακαλούμε να μη μας παρέχετε τις εν λόγω πληροφορίες.

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, η νομική βάση της επεξεργασίας μπορεί να είναι:

 

(α) Η εκτέλεση σύμβασης, π.χ. να σας παρέχουμε την υπηρεσία που επιθυμείτε (όπως τη διοργάνωση εκδήλωσης).

(β) Η συγκατάθεσή σας (π.χ. για τη λήψη ενημερώσεων που αφορούν τη δραστηριότητά μας (όπως π.χ. newsletter, προωθητικές ενέργειες κα).

(γ) Το έννομο συμφέρον, π.χ. για να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες σας και τις προσδοκίες σας, να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας και να διασφαλίσουμε ότι η Ιστοσελίδα παραμένει ασφαλής.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕΣΑ

Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα, συλλέγουμε συγκεκριμένες πληροφορίες με αυτοματοποιημένα μέσα, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως cookies, web beacons και log files.

Σχετικά, παρακαλούμε δείτε την Πολιτική Χρήσης Cookies της KORINTHIAN PALACE CATERING κάνοντας κλικ εδώ.

 

ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από το σκοπό της επεξεργασίας και για το χρονικό διάστημα που τυχόν απαιτηθεί μέχρις ότου παραγραφούν, βάσει της νομοθεσίας, τυχόν αξιώσεις ή μέχρι την αμετάκλητη δικαστική επίλυση αυτών. Σε περίπτωση που η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση, τα δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση αυτής.

 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Η KORINTHIAN PALACE CATERING δε διαθέτει προς πώληση και δεν διαβιβάζει ή άλλως δημοσιοποιεί προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω. Η KORINTHIAN PALACE CATERING ενδέχεται να μοιρασθεί τα προσωπικά σας δεδομένα με:

(α) Παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας βάσει των οδηγιών μας.

(β) Εταιρείες του Ομίλου KORINTHIAN PALACE CATERING, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου για τις διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων, εάν έχουν εφαρμογή.

(γ) Συνεργάτες μας, για σκοπούς προώθησης της επιχείρησης.

(δ) Οποιαδήποτε δημόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση.

 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να παρέχει συνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες αποκλειστικά προς διευκόλυνση και πληροφόρηση των επισκεπτών μας. Αυτές οι ιστοσελίδες δεν είναι υπό τον έλεγχό μας και διέπονται από δική τους πολιτική αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, που σας προτείνουμε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε αυτές. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για το περιεχόμενο ή τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των εν λόγω ιστοσελίδων ή για οποιαδήποτε χρήση αυτών.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, διόρθωση/διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, περιορισμό της επεξεργασίας, δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία ή/και να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη φορητότητα των δεδομένων, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

  • Εάν η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, με ισχύ για το μέλλον.
  • Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από τη χρήση των δεδομένων σας από εμάς ή από την απάντησή μας στην άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή.
  • Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας επικοινωνώντας με την KORINTHIAN PALACE CATERING στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στη σχετική ενότητα κατωτέρω.

 

ΠΑΙΔΙΑ

Αν είστε κάτω των 18 ετών, μπορείτε να περιηγηθείτε στην Ιστοσελίδα. Ωστόσο, δεν μπορείτε να μας παρέχετε οποιαδήποτε πληροφορία για εσάς, παρά μόνο εάν έχετε τη συγκατάθεση του προσώπου που ασκεί τη γονική σας μέριμνα. Η παρούσα Ιστοσελίδα δεν είναι σχεδιασμένη για παιδιά και δεν συλλέγουμε συνειδητά πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα παιδιών κάτω των 18 ετών.

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Με δεδομένο ότι οι ανάγκες των επισκεπτών και η εταιρεία μας εξελίσσονται, επιφυλασσόμαστε να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποκτούν ισχύ από την ημερομηνία ανάρτησής τους στην παρούσα Ιστοσελίδα. Συνεπώς, σας προτείνουμε να επισκέπτεσθε συχνά αυτή την ενότητα της Ιστοσελίδας, προκειμένου να είστε διαρκώς ενημερωμένοι για τυχόν αλλαγές. Το δικαίωμά μας να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα θεμελιώνεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που βρίσκεται σε ισχύ κατά τον χρόνο χρήσης αυτών των πληροφοριών.

×

 

Γεια σας!

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω WhatsApp για τις υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν!

× Επικοινωνήστε μαζί μας απευθείας @WhatsApp!