ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η διασφάλιση ποιότητας είναι κορυφαία προτεραιότητα για την KORINTHIAN PALACE CATERING. Όλη μας η λειτουργία διέπεται από αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας που θέτουν στο επίκεντρο την προστασία του ανθρώπου. Τόσο το δυναμικό μας όσο και οι καταναλωτές προστατεύονται μέσα από σαφείς διαδικασίες που τηρούνται ευλαβικά και πληρούν διεθνείς προδιαγραφές.

ISO 22000:2005

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

ΕΛΟΤ 1801:2008

ISO 14001:2015

ISO 22005:2007

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

OHSAS 1801:2008

HALAL

ISO 45001:2018