ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η διασφάλιση ποιότητας είναι κορυφαία προτεραιότητα για την KORINTHIAN PALACE CATERING. Όλη μας η λειτουργία διέπεται από αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας που θέτουν στο επίκεντρο την προστασία του ανθρώπου. Τόσο το δυναμικό μας όσο και οι καταναλωτές προστατεύονται μέσα από σαφείς διαδικασίες που τηρούνται ευλαβικά και πληρούν διεθνείς προδιαγραφές.

ISO 22000:2018

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 | ΑΠ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ISO 9001:2015 | ΑΠ. ΠΑΤΡΑΣ

ISO 14001:2015

ISO 22005:2007

ISO 45001:2018

CODEX

CODEX ΤΡΙΠΟΛΗ

ISO 39001:2012 | AΠ. ΠΑΤΡΑΣ

ΕΛΟΤ ISO 37001:2017| AΠ. ΠΑΤΡΑΣ

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22301:2019| AΠ. ΠΑΤΡΑΣ

ISO 28001:2007| AΠ. ΠΑΤΡΑΣ

ISO 28001:2007| AΠ. ΠΑΤΡΑΣ

ΕΛΟΤ ISO IEC 27001:2013| AΠ. ΠΑΤΡΑΣ

ISO IEC 27001:2013| AΠ. ΠΑΤΡΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

> δείτε εδώ το συνοδευτικό αρχείο

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

> δείτε εδώ το συνοδευτικό αρχείο

3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

> δείτε εδώ το συνοδευτικό αρχείο

4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

> δείτε εδώ το συνοδευτικό αρχείο

5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ

> δείτε εδώ το συνοδευτικό αρχείο

6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

> δείτε εδώ το συνοδευτικό αρχείο

7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ

> δείτε εδώ το συνοδευτικό αρχείο

8. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

> δείτε εδώ το συνοδευτικό αρχείο
×

 

Γεια σας!

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω WhatsApp για τις υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν!

× Επικοινωνήστε μαζί μας απευθείας @WhatsApp!