ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΑΣ

ISO 22000:2005

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 1801:2008

ISO 14001:2004

ISO 22005:2007

ISO 9001:2008

CODEX ALIMENTARIUS